O konferencji

Szanowni Państwo,

Katedra Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych i Ukraińska Asocjacja Chirurgów Dziecięcych zapraszają do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji II Polsko-Ukraińskie Dni Chirurgii Dziecięcej, która odbędzie się w dniach 12-13 października 2018 roku w Lublinie. W 2017 roku ugoszczono nas w przepięknym mieście Lwowie, gdzie mogliśmy podzielić się naszymi dokonaniami oraz nawiązać wiele serdecznych kontaktów z kolegami z Ukrainy. Nadszedł czas, aby kolejna wspólna konferencja odbyła się w Polsce, w Lublinie. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do czynnego uczestnictwa w konferencji.


Prezes PTCHD
Prof. Maciej Bagłaj


Konsultant Krajowy Chirurgii Dziecięcej
Prof. Janusz Bohosiewicz


Kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej UM w Lublinie
Prof. Paweł NachulewiczWIODĄCE TEMATY:
1. Organizacja i zasady funkcjonowania Centrów Urazowych dla Dzieci
2. Dziecko z urazem wielonarządowym – algorytmy postępowania wielospecjalistycznego
3. Wypadek zbiorowy – organizacja pracy szpitala w ograniczonej obsadzie dyżurowej
4. Wskazania i zakres stosowania laserów u dzieci
5. Czy zastosowanie laserów w chirurgii dziecięcej zmieni jej obraz?
6. Postępy w videochirurgii dziecięcej
7. Postępy w urologii dziecięcej
Data i miejsce:

12-13 października 2018

HOTEL MERCURE
LUBLIN CENTRUM
Al. Racławickie 12
20-037 Lublininformacje rejestracyjne

program konferencjiKomitet naukowy:


Prof. Janusz Bohosiewicz
Prof. Maciej Bagłaj
Prof. Wojciech Górecki
Prof. Tomasz Koszutski
Doc. Andriy Kuzyk
Prof. Anatolij Lewitskyj
Prof Przemysław Mańkowski
Prof. Paweł Nachulewicz
Prof. Andriy Nakoniecznyj
Prof. Dariusz Patkowski
Prof. Wasyl Prytuła

Komitet organizacyjny:


dr Czesław Cielecki
dr Anna Dyja
dr Anna Golonka
dr Anita Kalińska
dr Andrzej Kasza
dr Tomasz Mełges
dr Marzena Nosek
dr Marcin Obel
dr Paweł Osemlak
dr Błażej Rogowski
dr Jadwiga Szczepińska
dr Tomasz Żądkowski

Program

Program skrócony:

7.30 Rejestracja uczestników

8.20 Uroczyste otwarcie konferencji

8.30–9.00Wykład inauguracyjny: prof. Anatolij Lewitskyj – Early onset scoliosis and corrective procedures (O. Bohomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine)

9.00–9.55 Sesja I Laseroterapia

Prowadzący sesję: prof. Przemysław Przewratil, prof. Maciej Bagłaj, prof. Yuriy Paszczenko, dr Igor Pogrebniak

9.00–9.20 prof. nadzw. dr hab. n. med. Przemysław Przewratil: Zastosowanie nowoczesnych technik laserowych w chirurgii (wykład wprowadzający)
9.20–9.45 Prezentacje prac
9.45–9.55 Dyskusja

9.55–11.40 Sesja II Naczyniaki

Prowadzący sesję: prof. Piotr Kaliciński, dr Dariusz Wyrzykowski, doc. Andrij Kuzyk

9.55–10.15 prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński: Zmiany naczyniowe w narządach miąższowych u dzieci (wykład wprowadzający)
10.15–10.35 dr med. Dariusz Wyrzykowski: Rola chirurgii w leczeniu naczyniaków wczesnodziecięcych
10.35–11.25 Prezentacje prac
11.25–11.40 Dyskusja

11.40–12.00 Przerwa na kawę

12.00–12.50 Sesja III Videochirurgia

Prowadzący sesję: prof. Piotr Czauderna, prof. Dariusz Patkowski, prof. Vasyl Prytuła

12.00–12.35 Prezentacje prac
12.35–12.50 Dyskusja

12.50–13.10 Sesja IV plakatowa

Prowadzący sesję: prof. Przemysław Mańkowski, doc. Andryi Kuzyk, prof. Vasyl Prytula

12.50–13.00 Prezentacje prac
13.00–13.10 Dyskusja

13.10–14.10 Lunch (sala Lubelska i sala restauracyjna)

14.20–16.10 Sesja V Centra Urazowe

Prowadzący sesję: prof. Janusz Bohosiewicz, dr Andrzej Bulandra, prof. Anatolij Lewitskyj

14.20–14.40 prof. Janusz Bohosiewicz / dr n. med. Andrzej Bulandra: Centra Urazowe Dziecięce – wyboista droga do ich powstania (wykład wprowadzający)
14.40–14.50 Zdążyć w złotą godzinę. Rola Centrum Urazowego dla Dzieci w optymalizacji działań ratunkowych w metropolii górnośląskiej

dr n. med. Andrzej Bulandra / prof. Janusz Bohosiewicz

14.50–15.10 Funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla dzieci w warunkach udzielania pomocy ofiarom wypadków masowych i katastrof – w oparciu o doświadczenia SOR Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie

Lek. med. Paweł Szwarc

15.10–15.55 Prezentacje prac
15.55–16.10 Dyskusja

16.10–16.50 Sesja VI Varia

Prowadzący sesję: prof. Wojciech Dębek, prof. Wasyl Rybalczenko, dr Wołodymyr Seliuk

16.10–16.40 Prezentacje prac
16.40–16.50 Dyskusja

16.50–17.00 Zakończenie obrad 1. dnia i podsumowanie

19.00–21.30 Kolacja (dla uczestników , którzy wykupili udział w kolacji, Hotel Mercure, sala Lubelska)

Program skrócony:

10.00–11.30 Sesja VII Urologia

Prowadzący sesję: doc. Tomasz Koszutski, prof. Andriy Nakoniecznyj, dr Wojciech Choiński

10.00–10.20 dr hab. n. med. Koszutski: Przetoki układu moczowego (wykład wprowadzający)
10.20–10.40 prof. Andriy Nakoniecznyj: Problems and complications endoscopic treatment of vesicoureteral reflux in children, Lviv, National Medical University
10.40–11.10 Prezentacje prac
11.10–11.30 Dyskusja

11.30 Zakończenie konferencji i podsumowanie

12.00 Lunch + kawa

Rejestracja

Opłatę należy uiścić na konto:

Med-Media Materna, Materna Spółka Jawna
ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa
Nr rachunku bankowego: 80 1090 2590 0000 0001 2396 5915


Opłata obejmuje:

Materiały dla uczestników: identyfikator, teczka konferencyjna, program
Wyżywienie: przerwy kawowe, 2 obiady
Udział w wystawie firm

Rezygnacje

W przypadku rezygnacji do dnia 31.07.2018, zwracamy 100% opłat.

nabór streszczeń

Zasady nadsyłania streszczeń:

Streszczenia prac w języku polskim należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres organizatora:

milena.witkowska@med-media.pl


Tematyka prac:

Cały zakres chirurgii dziecięcej.


Prace należy przesłać w następującej postaci:

1. Czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstęp między wierszami 1,5.
2. Objętość: od 580 do 2500 znaków łącznie ze spacjami.
3. Streszczenie nie może zawierać zdjęć, rysunków, wykresów ani tabel.
4. Streszczenie pracy musi zawierać:
- imię i nazwisko oraz afiliacje autora/autorów,
- tytuł pracy w języku polskim,
- wstęp,
- cel,
- materiał i metody,
- wyniki,
- dyskusję,
- wnioski.Termin nadsyłania:

do 31 sierpnia 2018 roku.Zakres tematyczny:

NACZYNIAKI + LASEROTERAPIA

CENTRA URAZOWE

UROLOGIA

Streszczenia wszystkich prac zostaną poddane ocenie Komitetu Naukowego.

Prace niespełniające powyższych wymogów edytorskich oraz merytorycznych, a także nadesłane po wyznaczonym terminie, tj. po 31 sierpnia 2018 roku, nie zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia w czasie obrad.

Potwierdzenie kwalifikacji pracy do prezentacji zostanie przesłane autorom do 20 września 2018 r.

Warunkiem wygłoszenia pracy lub prezentacji w sesji plakatowej jest rejestracja udziału w konferencji II Polsko-Ukraińskie Dni Chirurgii Dziecięcej oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej.


UWAGA! Osoba wysyłająca streszczenie zostaje automatycznie wprowadzona jako osoba do korespondencji.

WSZYSTKIE ZAKWALIFIKOWANE DO PREZENTACJI PRACE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE "POSTĘPY W CHIRURGII DZIECIĘCEJ".

Partnerzy

Portfolio Item 2

Kontakt

Biuro Organizacyjne:

MED-MEDIA Materna, Materna Sp. J.
ul. Łowicka 51/20
02-535 Warszawa
tel./faks (22) 646 41 50
NIP: 521-354-19-75

Nr rachunku bankowego: 80 1090 2590 0000 0001 2396 5915

biuro@med-media.pl
www.med-media.pl

Menadżer konferencji:

Milena Witkowska +48 881 091 323 milena.witkowska@med-media.pl